Persoonlijke levenssfeer

PRINCIPES MET BETREKKING TOT HET INZAMELEN VAN GEGEVENS VAN PERSONLIJKE AARD

In principe krijgt men toegang tot de informatie beschikbaar op of via de website zonder dat men gegevens van persoonlijke aard moet bezorgen, zoals naam, postadres, e-mailadres ...

Teneinde uitzonderlijk extra diensten te bekomen, het vragen van informatie, reservatie, ledenzone, abonnement op een nieuwsbrief …) is het mogelijk dat er persoonlijke informatie, voornamelijk gegevens worden gevraagd aan de gebruiker. In dit geval wordt de gebruiker op voorhand verwittigd en de gegevens worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 inzake de verwerking van gegevens van persoonlijke aard. Concreet betekent dat namelijk dat:

  • Uw gegevens van persoonlijke aard zullen enkel mogen ingezameld worden en verwerkt worden overeenkomstig de doeleinden opgegeven bij hun inzameling.
  • U zult beschikken over het recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen, teneinde hun juistheid te laten controleren en eventuele desbetreffende fouten te laten verbeteren. U kunt hiervoor contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens waarvan de contactgegevens hierna worden vermeld.
  • De regionale autoriteit verbindt zich ertoe om de beste veiligheidsmaatregelen te nemen teneinde te vermijden dat derden misbruik zouden maken van de gegevens van persoonlijke aard die u zou hebben meegedeeld.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Elke aanvraag of vraag met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op de website mag ons worden gesteld op het bovenvermelde postadres, en ook via het e-mailadres info@otocycles.be.


GEBRUIK VOOR STATISTISCHE DOELEINDEN VAN INFORMATIE INZAKE HET SURFEN

Wanneer u naar de website surft, dan verzamelen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens:

  • het IP-adres dat u wordt toegekend bij uw verbinding;
  • de datum en het uur om toegang te hebben tot de website;
  • de geraadpleegde pagina’s;
  • het type browser dat werd gebruikt;
  • het platform en/of het exploitatiesysteem geïnstalleerd op de PC;
  • de zoekmotor en de sleutelwoorden die werden gebruikt om de website te vinden.

Deze informatie wordt enkel bijgehouden om het aantal bezoekers te meten voor de verschillende rubrieken en om verbeteringen aan te brengen.


GEBRUIK VAN COOKIES

Om vlotter te kunnen surfen op de website en om het technisch beheer te optimaliseren kan deze website occasioneel gebruik maken van "cookies".

Een "cookie" is een stukje informatie dat wordt bewaard door een website binnen de Internetbrowser van uw computer. Deze "cookie" kan worden gerecupereerd bij een volgend bezoekje naar deze website. Een "cookie" kan niet worden gelezen door een andere website dan diegene die deze heeft gecreëerd. De website gebruikt "cookies" voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om uw voorkeuren te registreren voor bepaalde soorten informatie, dit zal vermijden dat u steeds weer hetzelfde moet ingeven op het klavier indien u onze website bezoekt.

De meeste "cookies" werken slechts de tijd van een sessie of een bezoek. Geen enkele van die cookies bevat informatie waardoor u telefonisch zou kunnen gecontacteerd worden, via e-mail of via de post. Het is ook mogelijk om uw browser te configureren om u te informeren telkens er een "cookie" wordt gecreëerd om hun registratie te verhinderen.